audyt floty samochodowej

Profesjonalne audyty flot pojazdów

Cele audytu floty samochodowej w przedsiębiorstwie

Celem audytu floty samochodowej jest ocena skuteczności i wydajności floty w spełnianiu jej podstawowej funkcji w firmie. Audyt wymaga zebrania danych, ich analizy, a następnie przedstawienia propozycji zmian korygujących, jeśli są one potrzebne. Dalsze działania są niezbędne, aby zapewnić wdrożenie proponowanych zmian naprawczych i monitorowanie ich wpływu na uzyskanie oczekiwanych efektów. 

Dobry audyt floty samochodowej powinien dostarczyć kompleksowych informacji o tym, jak efektywnie flota spełnia swoją funkcję, zidentyfikować wszelkie problemy lub kwestie wymagające modyfikacji, wdrożyć je, a następnie śledzić ich efekt, aby upewnić się, że są one skuteczne. 

Dzięki temu firmy mogą utrzymać dobrze działającą i wydajną flotę samochodową, która spełnia swoje cele bez marnowania czasu i zasobów.  Audyt floty samochodowej to usługa, którą można zaproponować każdemu przedsiębiorcy, który posiada flotę działającą by sprawdzić stan rzeczywisty. Audyt floty samochodowej jest często wykonywany po odejściu z firmy pracownika, który wcześniej się tym obszarem zajmował.

Audyt floty - co to jest i czy w ogóle jest potrzebne?

audyt pojazdów flotowych

Audyt floty to ocena wydajności, bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania obszaru floty w firmie. Obejmuje on sprawdzenie jakościowe parku samochodów pod względem wieku, przebiegu, generowanych kosztów, a niejednokrotnie również stanu technicznego. Audyt może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia w celu zmniejszenia kosztów lub zwiększenia wydajności operacji. Na przykład, jeśli identyfikuje się pojazdy generujące koszty paliwa czy serwisowe odbiegające od średniej, dalsza analiza pomoże określić przyczyny i wprowadzić działania wpływające na poprawę takiej sytuacji skutkujące zmniejszeniem kosztów jak również nierzadko poprawą bezpieczeństwa. 

Przeprowadzenie audytu floty jest rekomendowane dla każdej firmy, która posiada flotę pojazdów, ponieważ może pomóc jej sprawić, że będzie ponosiła niższe środki na ten obszar, a jednocześnie samochody będą miały minimalne przestoje związane z ich wyłączeniem z eksploatacji (awarie, przeglądy, wymiany opon itp.) przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa. Dobrym momentem na przeprowadzenie profesjonalnego audytu jest sytuacja kiedy odchodzi z organizacji osoba dotychczas odpowiedzialna za flotę. Wtedy przedsiębiorstwo może się dowiedzieć czy sposób zarządzania flotą był efektywny, jakie obszary wymagają poprawy no i co równie ważne czy nie powinno się rozważyć skorzystania z usługi zewnętrznego zarządzania flotą. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się pozostać przy wewnętrznym zarządzaniu flotą, wykonanie audytu zdecydowanie usprawni przejęcie odpowiedzialności przez nową osobę i da możliwość jednoczesnego wdrożenia niezbędnych zmian.

Przewagi AUdytów w Fleet mobility

Zapewniamy pełną mobilność
firmy i pracowników

Optymalizujemy procesy i koszty zarządzenia flotą

Wdrażamy skuteczne mechanizmy kontroli

PEŁNA MOBILNOŚĆ
TWOJEGO BIZNESU

partner
0
SPECJALISTÓW
0 +
AUDYTY FLOTOWE
0 +
NAGRODY BRANŻOWE
0 +
AUT W ZARZĄDZANIU

Zarządzanie flotą samochodową a audyt

Zarządzanie flotą samochodową i audyt to dwie komplementarne kwestie. Przedsiębiorca decydujący się na zarządzanie flotą przez zewnętrzną firmę zawsze otrzyma również audyt. Wiąże się to z tym, że do efektywnego przejęcia tego obszaru przez dostawcę i poprawy jego funkcjonowania jest niezbędna dogłębna analiza stanu stałego co jest de facto audytem. Jednocześnie, przedsiębiorca może się zdecydować na sam audyt, który pomoże mu usprawnić obszar zarządzania floty realizowany własnymi zasobami. Audyt ma na celu pokazanie jak działa flota, a jak powinna działać. Bardzo często po audycie klienci decydują się na współpracę z naszą firmą. Jednocześnie podpisując umowę na zarządzanie flotą z klientem deklarujemy mu, że wygenerowane przez nas przynajmniej w pierwszym roku oszczędności pokryją koszt świadczonej przez nas usługi.

Profesjonalne audyty flot pojazdów dla firm

Jak mierzyć efektywność firmowej floty?

Pomiar efektywności floty firmowej może być dokonany poprzez badanie danych dotyczących takich wskaźników jak: koszt kilometra generowany przez konkretnych grupy pojazdów, departamenty przedsiębiorstwa, czy poszczególnych kierowców. Warto podzielić go na analizę kosztów służbowych i kosztów prywatnych. Te pierwsze muszą występować gdyż wiążą się z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników, jednak warto dbać o efektywność użytkowania samochodu. Te drugie czyli prywatne nie tylko można zwiększać pod względem efektywności (średnie spalanie, hamowanie, prędkości), ale również zmniejszać ich ilość. Niezbędne do analizy efektywności floty jest posiadanie danych zarówno bieżących jak i historycznych. Korzystając z usług zewnętrznego zarządzania flotą mamy gwarancję, że wszystkie niezbędne informacje aktualizowane są na bieżąco, porównywane z historycznymi jak też benchmarkowane z innymi branżami.

 

Audyt floty powinien być wstępem do cyfryzacji procesu zarządzania pojazdami w firmie

 
 

Jak zacząć analizę wydajności firmowej floty?

Aby rozpocząć analizę wydajności firmowej floty, ważne jest, aby mieć wszystkie niezbędne dane. Informacje te powinny zawierać listę wszystkich samochodów we flocie, ich koszty i przebiegi, a także pracowników, którzy regularnie z nich korzystają. Po zebraniu i zorganizowaniu tych informacji, można je wykorzystać do stworzenia kompleksowej oceny wydajności floty. 

Ocena ta powinna zawierać takie wskaźniki jak średni koszt na kilometr w odniesieniu do porównywalnej grupy samochodów oraz funkcji jakie pełnią w organizacji (samochód użytkowany przez pracownika biurowego jeżdżącego dom-praca i praca-dom nie powinien być porównywany do handlowca czy serwisanta). Warto również rozdzielić kilometry generowane do celów służbowych i prywatnych.

W trakcie analizy wydajności warto również na wstępie audytu floty przeprowadzić pełną inwentaryzację samochodów w firmie. Taka inwentaryzacja pojazdów jest elementem obligatoryjnym analizy.

Porównując samochody zakupione w różnych okresach czasu musimy się liczyć z tym, że starsze odzwierciedlają koszty i technologie, które były stosowane kilka lat wcześniej. Z tego też względu, porównanie samochodu z napędem diesla mającego 4 lata i benzynowego rocznego niewiele nam pokaże, ponieważ na pewno rozważany starszy samochód będzie w ujęciu TCO tańszy niż nowszy co nie oznacza, że przy zamówieniu w przyszłości samochodu nowego zasilanego ON uzyskamy oczekiwany rezultat.

 

ZAUFALI NAM