PROGRAM DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW

PROGRAM DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ W FIRMIE

Narzędzie do zbierania danych na temat floty

Program do zarządzania flotą samochodową jest specjalistycznym narzędziem informatycznym które jest rekomendowane dla każdej organizacji wykorzystującej w swojej działalności flotę samochodową. Służy do zbierania i analizy danych dotyczących floty samochodowej. Dane te dotyczą zarówno użytkowanych samochodów, kierowców, wymaganych dat, a przede wszystkim generowanych kosztów, które są bezpośrednio powiązane ze sposobem użytkowania pojazdów. Dzięki posiadaniu danych zebranych w jednym miejscu możliwe jest generowanie cyklicznych, automatycznych raportów zarządczych, które pozwalają managementu i szybko upewnić się, że flota użytkowana jest w sposób właściwy. 

Program do zarządzania flotą pozwala analizować koszty w sposób precyzyjny odnoszący się do poszczególnych ich grup. Na pewno w każdej flocie będą występowały np. koszty paliwa, opłat parkingowych czy płynów do spryskiwaczy, które trzeba porównywać w celu określenia miejsc ich nadmiernego czy wręcz nieautoryzowanego powstania (np. w weekendy). W zależności od rodzaju finansowania floty, analizie podlegać mogą również koszty odnoszące się do bieżącej obsługi serwisowej, opon (nie występujące jednak w usłudze wynajmu długoterminowego albo w bardzo okrojonym zakresie). Rozwiązanie to jest profesjonalną alternatywą dla zbierania i analizy danych za pośrednictwem excel, które mimo rozwoju narzędzi jak opisane powyżej nadal występuje w wielu firmach.

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ - KONIECZNOŚĆ MANAGERA​​

Oprogramowanie do zarządzania flotą jest koniecznością dla każdego menedżera, który chce, aby jego flota działała sprawnie. Poprzez gromadzenie danych z różnych źródeł, pozwala menedżerom analizować i lepiej rozumieć informacje w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Z tego oprogramowania, menedżerowie mogą generować raporty, które zapewniają przegląd wydajności floty i pomóc im zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu, oprogramowanie pomaga menedżerom zoptymalizować wykorzystanie floty poprzez identyfikację miejsc, w których mogą zaoszczędzić na kosztach, zwiększyć wykorzystanie i zmniejszyć przestoje. 

Dzięki potężnym możliwościom analizy, oprogramowanie do zarządzania flotą pozwala menedżerom uzyskać jak najwięcej, zapewniając jednocześnie, że są one wykorzystywane w sposób bezpieczny i opłacalny. Klient, który posiada 10 czy nawet 20 samochodów także może skorzystać z naszego oprogramowania. Aby efektywnie zarządzać flotą potrzebne jest oprogramowanie a excel jest w tym kontekście niewystarczający, ponieważ excel pokazuje nam stan na daną chwilę. Oprogramowanie natomiast pozwala nam na lepszy i szybszy dostęp do danych (również historycznych) w formie wizualnych dashboardów.

Przewagi programu Fleet mobility

Zapewniamy pełną mobilność
firmy i pracowników

Optymalizujemy procesy i koszty zarządzenia flotą

Wdrażamy skuteczne mechanizmy kontroli

PEŁNA MOBILNOŚĆ
TWOJEGO BIZNESU

partner
0
SPECJALISTÓW
0 +
AUDYTY FLOTOWE
0 +
NAGRODY BRANŻOWE
0 +
AUT W ZARZĄDZANIU

System zarządzania flotą pojazdów i samochodów

System zarządzania flotą pojazdów i samochodów oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Jest on po to aby organizacja wiedziała kto i gdzie ponosi konkretne koszty. System zarządzania flotą pojazdów jest sercem bazodanowym, na którym opierają się wszystkie nasze badania. Pozwala on na zbieranie danych, przechowywanie ich i praktyczne wykorzystanie zdobytych informacji. Może pomóc w obniżeniu kosztów, umożliwiając firmom kontrolowanie swoich pojazdów i samochodów w czasie rzeczywistym, z bazą danych zawierającą wszystkie niezbędne zebrane informacje.Te z kolei  mogą być wykorzystane do planowania na przyszłość, pozwalając firmom na dokładniejsze przewidywanie wzorców użytkowania i podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących paliwa, konserwacji i innych wydatków. Dodatkowo system zarządzania flotą może również zapewnić funkcje bezpieczeństwa, takie jak geofencing i analizę zachowania kierowcy, pomagając firmom poprawić wydajność operacyjną i zmniejszyć ryzyko związane z warunkami jazdy. Korzystając z systemu zarządzania flotą, firmy mogą zaoszczędzić pieniądze, jednocześnie poprawiając wydajność swoich flot.

Profesjonalny program do obsługi floty

Aplikacja do Zarządzania Pojazdami w Firmie

Aplikacja do zarządzania pojazdami w firmie jest cennym uzupełnieniem systemu/oprogramowania do zarządzania flotą samochodową. Wykorzystywana jest jednak niezmiernie rzadko przez firmy gdyż wiąże się z istotnymi nakładami finansowymi, na które mogą sobie pozwolić jedynie firmy, dla których zarządzanie flotami samochodów jest core businessem. Dostęp kierowcom jak i użytkownikom do nich nadają czasem duże firmy wynajmu długoterminowego, jednak nie niosą one za sobą tych wszystkich korzyści, które oferują aplikacje zapewniane przez firmy do zarządzania flotami samochodowymi – przykładem takiego wykorzystania może być firma Jania FLeet Mobility. Tutaj aplikację szeroko wykorzystujemy jako medium komunikacji z kierowcami, umożliwiającym generowanie informacji czy przypomnień, zgłaszanie uszkodzeń czy stanu samochodu po udostępnianie PINów do kart paliwowych, polis i innych dokumentów. W rękach osoby przekazującej samochody w firmie jest to jeszcze potężniejsze narzędzie umożliwiające przekazywanie pojazdów w sposób cyfrowy, dołączanie zdjęć ewentualnych uszkodzeń czy zabrudzeń jak też zbieranie podpisów osób uczestniczących w operacji. Wszystkie dane towarzyszące operacji pojawiają się w czasie rzeczywistym w systemie do zarządzania flotą. Aplikacje dostarczane przez firmy wynajmu długoterminowego nie zapewniają tych niezaprzeczalnych zalet.

 

Intuicyjna aplikacja mobilna do zarządzania flotą

 
 

ZAUFALI NAM