fleet manager

profesjonalne wsparcie dla fleet managerów

Fleet manager - outsourcing

Fleet Manager to funkcja w organizacji lub działająca na jej rzecz, która jest odpowiedzialna za nadzór nad zapewnieniem mobilności pracownikom firmy przy wykorzystaniu floty samochodowej, niezbędnych usług okołoflotowych. 

Wszystko to powinno być w kosztach akceptowalnych dla przedsiębiorstwa i sposób zapewniający bezpieczeństwo kierowcom. Od osoby tej wymagane są szerokie kompetencje w tym zakresie zarządzania flotą, w skład których wchodzą m.in. znajomość rynku produktów i usług, zakupy, negocjacje, właściwa konfiguracja pojazdów, ubezpieczenia, autoryzacje kosztów, zarządzanie dostawcami usług, zakup paliw, zarządzanie bezpieczeństwem. Jednak osób mogących pochwalić się tak szerokimi kompetencjami jest na rynku niewiele i pracują dla największych firm. 

My jako zespół mamy przewagę nad stanowiskiem fleet manager, ponieważ u nas pojedyncza osoba jest odpowiedzialna za osobny segment związany z zarządzaniem flotą samochodową klienta o czym więcej opowiemy dalej.

Kim jest i co robi fleet manager?

Kierownik floty pracując na danych odzwierciedlających stan swojej floty, we właściwy sposób je analizując pełni nadzór nad tym aby każdy kierowca samochodu służbowego mógł jeździć samochodem sprawnym i bezpiecznym, a dla firmy aby koszty były na akceptowalnym poziomie. W przypadku awarii czy dojścia do szkody komunikacyjnej będzie podejmował starania aby pracownik jak najszybciej (o ile nie potrzebuje pomocy medycznej) mógł wrócić do pracy i tym samym zminimalizować brak ciągłości świadczonej przez niego pracy. Aby sprostać tym wyzwaniom, osoba taka musi znać przepisy dotyczące ruchu drogowego, posiadać wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania samochodu, potrafić stworzyć skuteczną politykę flotową oraz ją egzekwować, rozwijać strategie pozwalające zmniejszyć koszty, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów. Są to osoby, które muszą być w stanie współpracować z różnymi interesariuszami, w tym z kierowcami, mechanikami, dostawcami, innymi działami w organizacji jak i zarządami. Oprócz koordynowania wszystkich aspektów działalności firmy w zakresie pojazdów, najczęściej są również zobowiązani do monitorowania wydajności paliwa, tworzenia raportów dotyczących użytkowania i wydajności bezpieczeństwa. Fleet manager powinien bezbłędnie analizować dane i wyciągać z nich wnioski. Fleet manager to ekonomista, analityk, księgowy, mechanik, prawnik, konsultant, policjant, windykator, doradca zarządu – wielość kompetencji w jednym zawodzie.

Przewagi programu dla fleet managerów

Zapewniamy pełną mobilność
firmy i pracowników

Optymalizujemy procesy i koszty zarządzenia flotą

Wdrażamy skuteczne mechanizmy kontroli

PEŁNA MOBILNOŚĆ
TWOJEGO BIZNESU

partner
0
SPECJALISTÓW
0 +
AUDYTY FLOTOWE
0 +
NAGRODY BRANŻOWE
0 +
AUT W ZARZĄDZANIU

Zadania kierownika floty samochodowej

Zadania menedżera floty pojazdów są zróżnicowane i wymagają od takiej osoby wielu kompetencji. Fleet Manager musi być w stanie szybko i sprawnie reagować na wszelkie problemy, które na bieżąco się pojawiają w trakcie zarządzania flotą samochodową wykorzystując do tego posiadaną wiedzę techniczną, doświadczenie, obecne zasady rynkowe, praktyki czy przepisy, aby rozwiązać problemy. NIepisanym zadaniem fleet managera jest ciągłe doskonalenie się aby efektywnie odpowiadać za zarządzany obszar – dotyczy to przepisów podatkowych, o ruchu drogowym, śledzenia nowych technologii i usług, zmian w oferowanych przez producentów modelach samochodów i wielokrotnie powtarzanych juz najlepszych praktyk rynkowych. Wielość zadań i kompetencji wymaganych od kierownika floty powoduje, że jest on pracownikiem, którego trudno znaleźć na rynku. Co istotne mając wysokie kompetencje musi jednocześnie obsługiwać bardzo żmudne i powtarzalne procesu co tym bardziej powoduje, że znalezienie tego w jednej osobie jest niezwykle trudne jeśli nie niewykonalne. Dlatego usługa zarządzania flotą świadczona przez profesjonalne firmy takie jak Jania Fleet Mobility integrująca w swoich strukturach osoby z różnymi kompetencjami jest w stanie świetnie podołać stawianym wyzwaniom i zapewnić komplementarna usługę.

Outsourcing dla zadań Fleet Managera

Ile zarabia fleet manager?

Wynagrodzenie fleet managera zależy od wielu czynników, takich jak wielkość zatrudniającej go organizacji, liczba pojazdów we flocie oraz poszukiwany poziom kompetencji danej osoby. Fleet manager odpowiedzialny za dużą flotą prawdopodobnie zarobi więcej niż ten zarządzający mniejszą flotą. Podobnie, ktoś z większym doświadczeniem i wyższymi kwalifikacjami będzie zazwyczaj oczekiwał większej kwoty pieniężnej niż osoba, która dopiero zaczyna. Niczym nowym nie jest, że przedsiębiorstwa chcą płacić mniej a dostawać więcej co trafia na istotne ograniczenia przy realizowaniu zarządzania flotą przez etatowego pracownika. Jest to osiągalne przy korzystaniu ze specjalistycznych firm zarządzających flotami takie jak Jania Fleet Mobility, gdyż potrafią one optymalizować procesy, zmniejszając ich koszty i pracochłonność a także działać na dużej skali mogąc uzyskać atrakcyjniejsze ceny. To wszystko w sumie pozwala uzyskać nie tylko koszty niższe niż utrzymywanie etatu ale wręcz zerowe jeśli wydatki na usługę zarządzania flotą policzymy łącznie z oszczędnościami jakie generuje. Dlatego firmy decydują się na usługę zarządzania flotą samochodową a nie na etat. Zapewniając wsparcie kierowcom przedsiębiorstwa niezwykle ważne jest utrzymanie jego ciągłości, co przy realizowaniu tego za pośrednictwem etatowego pracownika, któremu przysługują urlopy i który może przebywać na zwolnieniach lekarskich jest wręcz niewykonalne. Firma świadcząca usługę zarządzania flotą, posiadając szerokie kadry nie będzie miała problemu aby podczas nieobecności pracowników zapewnić wsparcie innych ze swoich profesjonalistów. Decydując się na etat, przedsiębiorca ponosi wyższe koszty całkowite niż przy zewnętrznej usłudze nie zapewniając jednocześnie tak szerokiego wachlarza realizowanych zadań i stopnia profesjonalizmu.

 

Intuicyjna aplikacja mobilna dla fleet managerów

 
 

ZAUFALI NAM