NIEZALEŻNI EKSPERCI ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ

REALNE OSZCZĘDNOŚCI NASZYCH KLIENTÓW

Case study nr 1.
Wielkość floty: 450 pojazdów

Efekty działań Jania Fleet Mobility

 • 6,7% oszczędności (w porównaniu z docelowymi 5%) – 150 000 EUR
 • Standaryzacja procesów zapewniająca spójność i wydajność
 • Optymalizacja procesu EOC
 • Wysoki poziom satysfakcji
 • Większa wartość dla klienta dzięki naszemu doświadczeniu

SYTUACJA WYJŚCIOWA

 1. Klient pracował w różny sposób w spółkach grupy. Nie istniały spójne procesy ani zadania.
 2. Klient nie akceptował przygotowanych samochodów przed ich zwrotem do firm leasingowych.
 3. Proces fakturowania z firmami leasingowymi był skomplikowany i niezoptymalizowany.

DZIAŁANIA

 1. Wdrożenie jednej polityki flotowej i tych samych spójnych procedur we wszystkich spółkach grupy. Standaryzacja procesów skutkuje spójnością, wydajnością i mniejszą liczbą błędów.
 2. Optymalizacja procesu naprawy samochodów oraz przygotowanie samochodów przed zwrotem do leaseco (wyczyszczenie samochodu w środku, naprawa drobnych uszkodzeń itp.)
 3. Przegląd i znaczne usprawnienie procesu fakturowania (monitoring oraz podniesienie wydajności procesu)
 4. Wyznaczenie odpowiedzialnych pracowników zorientowanych na klienta.

REZULTAT

Obsługa floty została scentralizowana i sprofesjonalizowana. Wdrożone zmiany pozwoliły na skuteczne rozwiązanie problemów z fakturowaniem. Firma Jana Fleet Mobility zoptymalizowała i zautomatyzowała wiele procesów, dzięki czemu stały się one mniej czasochłonne i bardziej wydajne.

Oprócz znacznego obniżenia kosztów doprowadziło to również do podniesienia poziomu satysfakcji wśród interesariuszy i kierowców.

SPRAWDŹ, ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z JANIA FLEET MOBILITY SP. Z O.O.

 

Case study nr 2.
Wielkość floty: 450 pojazdów

Efekty działań Jania Fleet Mobility

 • 8,2% oszczędności – 262 000 EUR
 • Nowa strategia Multi biding
 • Wysoki poziom satysfakcji
 • Większa wartość dla klienta dzięki naszemu doświadczeniu

SYTUACJA WYJŚCIOWA

 1. Klient współpracował z jednym dostawcą – jedną firmą leasingową.

DZIAŁANIA

 1. Po audycie i analizie zalecenie współpracy z minimum jeszcze jednym dostawcą.
 2. Wdrożenie jednego spójnego SLA dla wszystkich dostawców.
 3. Przeanalizowanie ofert firm leasingowych i przedstawienie Klientowi sugestii.

WYNIK

Proces zamawiania nowych samochodów został usprawniony i zoptymalizowany. Oprócz znacznego obniżenia kosztów doprowadziło to również do wysokiego poziomu satysfakcji wśród interesariuszy i kierowców.

SPRAWDŹ, ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z JANIA FLEET MOBILITY SP. Z O.O.