Monitoring pojazdów GPS do floty

Obsługa floty samochodowej w firmie jest dużym wyzwaniem – troska o koszty, efektywność realizowanych zadań, mobilność pracowników i rentowność całej struktury, potrafi przyprawić o ból głowy każdego fleet managera i…

0 Komentarzy

Strategia flotowa – definicja

Strategia flotowa to proces planowania mobilności pracowników, ze szczególnym naciskiem na samochody służbowe, których dobór, tak samo jak pozostałych usług okołoflotowych, ma na celu optymalne wspieranie strategii firmy. Strategia flotowa…

0 Komentarzy