You are currently viewing Monitoring pojazdów GPS do floty

Monitoring pojazdów GPS do floty

Obsługa floty samochodowej w firmie jest dużym wyzwaniem – troska o koszty, efektywność realizowanych zadań, mobilność pracowników i rentowność całej struktury, potrafi przyprawić o ból głowy każdego fleet managera i właściciela firmy. Monitoring pojazdów GPS do floty jest rozwiązaniem, które w skalowalny i nowoczesny sposób minimalizuje ryzyka i pozwala stabilnie zarządzać pojazdami w firmie.

Monitoring pojazdów GPS – jak to działa?

Monitoring pojazdów GPS korzysta z najlepszych funkcji globalnego systemu pozycjonowania GPS oraz nowoczesnych rozwiązań systemów informatycznych BIG DATA. Rozwiązania telemetryczne, pozwalają nie pobieranie, analizowanie i kategoryzowanie ogromnej ilości danych pochodzących z monitorowanego zasobu (pojazd osobowy, auto dostawcze, samochodów ciężarowy, maszyny). 

Monitoring pojazdów GPS oprócz wskazywania dokładnej lokalizacji (pozycji) samochodu wyposażonego w nadajnik i odbiornik sygnału, pozwala również na pobieranie danych z komputera pokładowego pojazdu. Dzięki temu, zaawansowane systemy telemetryczne BIG DATA, pozwalają w bardziej wydajne i poprawne:

 • raporty i rozliczenia podatkowe wobec różnych form użytkowania pojazdu służbowego,
 • realizowanie bezpiecznej dla organizacji polityki optymalizacji kosztów we flocie,
 • rozliczanie użytkowników pojazdów firmowych ze sposobu i poziomu realizacji zadań,
 • dbanie o bezpieczeństwo mienia i kierowców.

Monitoring pojazdów GPS ponadto umożliwia:

 • alertowanie wybranych zdarzeń,
 • raportowanie zarządcze na bazie ogromnej liczby rodzajów analizowanych danych,
 • zdalny i mobilny dostęp na żywo do wszystkich danych dotyczących całej floty.

Systemy monitoringu pojazdów GPS pobierają dane z pojazdu, oraz pozycjonują się wobec globalnej konstelacji satelit GPS, przesyłając dane do bezpiecznej chmury obliczeniowej. Obsługa floty samochodowej na podstawie systemu telemetryczne umożliwia zdalne, kompleksowe i skalowalne zarządzanie pojazdami w organizacji.

Twoja flota pod kontrolą – czyli monitoring aut firmowych

Obsługa floty samochodowej jest poprawna jeżeli poziom jej zarządzania jest kompleksowy. Nie sposób zarządzać flotą w firmie bez danych oraz ich analizy. Dzięki dostępowi do danych i odpowiedniemu poziomowi ich analizy zmniejszamy ryzyko:

 • wzrostu łącznych kosztów użytkowania pojazdu (TCO),
 • spadku wydajności wykonywanych zadań,
 • obniżeniu poziomu mobilności pracowników,
 • wzrostu śladu ekologicznego floty, 
 • zwiększeniu poziomu wypadkowości,
 • braku odpowiednich narzędzi do kompleksowego zarządzania flotą na podstawie rzetelnych i stabilnych danych.

System GPS do floty pozwala na pełną kontrolę Twoich zasobów firmowych niezależnie od warunków rynkowych, ekonomicznych i geopolitycznych. System GPS do floty daje możliwość elastycznego radzenia sobie z coraz większą liczbą wyzwań stojącą przed biznesem (m.in. światowa epidemia, wojna na Ukrainie, wysoki poziom inflacji, duża płynność ustawodawcza). 

Monitorowanie pojazdów GPS – czy się opłaca?

Rewizja umów z dostawcami nowoczesnych rozwiązań telemetrycznych to standardowa część procesu zakupowego systemu monitoringu pojazdów GPS dla floty. Przewagą dominującej części dostawców jest oferowanie usług w ramach stałej miesięcznej opłaty, które w bardzo łatwy sposób może być wkalkulowana w łączne koszty użytkowania pojazdu (TCO). 

Kluczowa jest też transparentność i stabilność dostawcy – kierownik floty samochodowej przeważnie zawiera kontrakt z dostawcą monitoringu pojazdów GPS na 36 lub 48 miesięcy. Przez ten cały okres może dojść do wielu destabilizujących flotę zdarzeń – firma oferująca systemy GPS dla flot powinna być wsparciem i analitycznym doradcą, a nie tylko sprzedawcą sprzętu do geopozycjonowania.

Czy opłaca się inwestować środki w monitorowanie pojazdów GPS? Tak! W ramach abonamentu na monitoring pojazdów GPS otrzymujemy nie tylko sam system, ale i rozbudowane usługi szkoleniowe, utrzymaniowe i alertowe. Za kilka % miesięcznych kosztów użytkowania pojazdu otrzymujesz usługę, która wpływa na poziom ponad 50% pozostałych wydatków! Monitoring pojazdów GPS do floty staje się rentowną inwestycją już w kilku pierwszych miesiącach od instalacji. 

Monitoring pojazdów Jak zabezpieczyć pojazdy firmowe przed kradzieżą?

Zgodnie z danymi CEPiK podanymi przez IBRM SAMAR w 2022 roku w Polsce doszło do 6157 kradzieży pojazdów. Co prawda trend przywłaszczeń pojazdów spada – w ubiegłym roku skradziono o 13,3% mniej samochodów niż w roku 2021. Nie mniej jednak – każdego dnia, niezależnie od pory dnia i pogody, kradziony jest średnio 17 aut. Jednym z nich może być narzędzie pracy Twojego użytkownika.

Jako kierownik floty samochodowej Twoim zdaniem jest zapewnienie bezwzględnej mobilności pracownikom w ramach określonego budżetu. Jeżeli chodzi do kradzieży firmowego mienia, niezależnie od wariantu polisy ubezpieczenia flotowego – występuje przerwanie łańcucha pełnej zdolności wykonywania zadań przez pracownika. Monitoring GPS pojazdów pozwala również w sposób kompleksowy zabezpieczyć pojazdy flotowe przed kradzieżą.

Nowoczesne zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą w ramach dodatkowych funkcji pozwalają na zdalne ocięcie zapłonu, ustanawianie wirtualnej geostrefy wraz z alertowaniem w przypadku nieuprawionego ruchu pojazdu oraz posiadają całodobowe centra obsługi klienta, które w razie sytuacji nadzwyczajnej, współpracują z policją. Monitoring pojazdów pozwala otoczyć dodatkową szczelną ochronę nad firmowym mieniem, minimalizując ryzyko kradzieży. 

Ile kosztuje monitoring GPS floty samochodów?

To nie cena powinna grać rolę przy wyborze dostawcy oprogramowania do zarządzania flotą z wykorzystaniem technologii telemetrycznej. Wysokość miesięcznego abonamentu na system monitoringu pojazdów jest bardzo niebezpieczną miarą wyboru Partnera Biznesowego w tym zakresie.

Obsługa floty samochodowej, wspierana przez zakup systemu monitoringu GPS, musi być realizowana w oparciu o kryteria:

 • skalowalność – system telemetryczny musi rosnąć wraz z Twoim biznesem i różnorodnością Twojej floty.
 • innowacyjność i rozwój – system monitoringu GPS floty musi być cały czas rozwijany i dopasowywany do zmiennych norm prawno-podatkowych i realiów biznesowych
 • elastyczność – system GPS dla floty musi mieć możliwość adaptowania się do Twojej organizacji i floty, nie na odwrót. 
 • mobilność – nowoczesna telemetria umożliwia zarządzanie flotą z aplikacji. 
 • jakość obsługi Klienta – całodobowa obsługa Klienta i gwarancja ustawicznego wsparcia analitycznego i szkoleń produktowych cechuje jedynie najlepszych dostawców usług GPS na rynku.
 • transparentność i stabilność dostawcy – wybieraj firmy telemetryczne, których renoma i know-how są obiektywnie udokumentowane i uznane na rynku. 

Życzymy powodzenia – zarządzanie flotą samochodową w firmie nie obejdzie się bez analizy danych i zdrowej współpracy z firmami świadczonymi outsourcing usług flotowych.