You are currently viewing Obowiązkowa wymiana praw jazdy dotyczy także tych bezterminowych

Obowiązkowa wymiana praw jazdy dotyczy także tych bezterminowych

Dotąd kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy nie musieli się martwić bieganiem do wydziału komunikacji i aktualizacją swoich zdjęć oraz danych osobowych. Teraz to się zmienia, bo również dokumenty wydawane bezterminowo będzie trzeba wymienić. Pocieszeniem jest fakt, że mamy na to jeszcze sporo czasu.

Wiadomo, że po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. Utrata ważności to jeden z powodów, obok m.in. zmiany nazwiska, dlaczego trzeba dokonać wymiany prawa jazdy.

Jednak wielu kierowców posiada bezterminowe prawo jazdy, które od 19 stycznia 2013 roku nie jest już wydawane. Najdłuższy termin ważności tego dokumentu to obecnie 15 lat. Warto zaznaczyć, że w przypadku przeciwwskazań medycznych, takich jak np. duża wada wzroku, prawo jazdy może mieć znacznie krótszy okres ważności. Oczywiście konieczna jest wtedy wizyta u lekarza-orzecznika, który przedłuży ważność zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Badanie ma ustawowo określoną cenę i obecnie kosztuje 200 zł.

Kiedy wymienimy bezterminowe prawo jazdy?

Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą musieli wymienić dokument w okresie od 2028 do 2033 r. Dotyczy to więc wymiany praw jazdy wydanych do dnia 18 stycznia 2013 r. Obowiązuje zasada minimum 20 lat: jeśli kierowca posiada prawo jazdy wydane tego dnia, to musi je wymienić w styczniu 2033. Jeśli prawo jazdy wydano np. 11 lutego 2011 r., to trzeba je wymienić do 11 lutego 2031 r.

Przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne kierowcy. Badania będą musiały natomiast przechodzić osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. W takim przypadku dokument jest ważny przez 5 lat.

Lepiej pamiętać o wymianie

Warto wiedzieć, że w przypadku, kiedy nie wymienimy prawa jazdy w ustawowym terminie, mogą nas spotkać przykre konsekwencje – w świetle prawa, np. podczas kontroli drogowej, zostaniemy potraktowani jak osoba, która nie posiada prawa jazdy. To oznacza naruszenie art. 94 Kodeksu wykroczeń i minimum 1,5 tys. zł mandatu oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nie należy zatem lekceważyć tego przepisu. Trzeba po prostu wymienić prawo jazdy w wydziale komunikacji, gdzie składamy wniosek o wydanie nowego dokumentu. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego, starego prawa jazdy oraz załączenie do wniosku fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. Aktualny koszt takiej wymiany to 100,50 zł.