You are currently viewing Przedsiębiorcy z sektora MŚP przy zakupie aut kierują się ceną

Przedsiębiorcy z sektora MŚP przy zakupie aut kierują się ceną

  • Post category:Z rynku

Cena jest obecnie głównym kryterium decydującym o wyborze samochodów w firmach z sektora MŚP – wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla na zlecenie Carefleet S.A. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, kupując służbowe auta, zwracają także uwagę na koszty eksploatacji oraz uniwersalność pojazdów. Jedynie dla niewielkiego odsetka respondentów priorytetem są kwestie takie jak funkcjonalność, ekologia czy reprezentacyjny wygląd firmowego samochodu.

Według danych Instytutu Samar w 2021 r. w Polsce sprzedano łącznie 520 575 sztuk nowych samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 t. To o ponad 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Za te wyniki, podobnie jak w poprzednich latach, odpowiadają w dużej mierze przedsiębiorstwa, w tym firmy z sektora MŚP.

Cena zakupu samochodu najistotniejsza jest dla ponad 1/3 firm z sektora MŚP. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet, 37,3 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP wybiera obecnie firmowe samochody, kierując się ceną. Dla 31,6 proc. ankietowanych ważne są koszty eksploatacji nabywanych pojazdów, a dla 23,6 proc. ich uniwersalność, rozumiana jako możliwość dostosowania parametrów aut do aktualnych potrzeb firmy.

Nieco ponad 18 proc. przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, kupując firmowe samochody, kieruje się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami i wybiera marki, które już posiada w swojej flocie. Aspekty takie jak bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania pojazdów są istotne dla 8,8 proc. respondentów. Tylko niewielki odsetek ankietowanych zwraca uwagę na kwestie takie jak względy ekologiczne (2,0 proc. wskazań), reprezentacyjny wygląd (1,8 proc.) czy funkcjonalność (1,1 proc.)

Jednak im większa firma w sektorze MŚP, tym częściej zwraca uwagę na kwestie ekologii. Dodatkowo, jak wynika z badania, kwestie finansowe są szczególnie istotne dla średnich firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników – 54,0 proc. z nich wskazuje cenę zakupu, a 36,3 proc. koszty eksploatacji jako główne kryteria wyboru firmowych samochodów. Uniwersalność pojazdu jest dla nich natomiast o wiele mniej ważna niż dla mikroprzedsiębiorstw (15,0 proc. vs 27,5 proc. wskazań). Odpowiedzi respondentów pokazują ponadto, że im większa firma w sektorze, tym częściej zwraca uwagę na kwestie ekologiczne związane z firmowymi samochodami.