Kategoria: e-Mobilność

e-Mobilność

Dofinansowanie do budowy punktów ładowania

W ramach rozwoju elektromobilności w Polsce będzie mogła powstać sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Komisja Europejska zgodziła się na wdrożenie programu pomocowego, a Rada Nadzorcza NFOŚiGW

e-Mobilność

Rekordowa oferta samochodów elektrycznych w Polsce

Na polskim rynku dostępne jest już ponad 190 modeli samochodów z napędem elektrycznym, co oznacza, że niemal 38% oferty modelowej jest już zelektryfikowana. Cały czas rosną pojemności akumulatorów